5 Contoh Idgham Mutamatsilain Mim Bertemu Mim

3 min read Jun 25, 2024
5 Contoh Idgham Mutamatsilain Mim Bertemu Mim

5 Contoh Idgham Mutamatsilain Mim Bertemu Mim

Hai, kamu lagi belajar tentang ilmu tajwid, ya? Salah satu hukum tajwid yang cukup menarik adalah idgham mutamatsilain, yaitu penggabungan dua huruf yang sama. Nah, di artikel ini, kita akan bahas lebih lanjut tentang idgam mutamatsilain mim bertemu mim.

Idgham mutamatsilain adalah penggabungan dua huruf yang sama, baik dalam bentuk bacaan maupun lafaz. Idgham mutamatsilain mim bertemu mim memiliki ciri khas yaitu bunyi mim yang pertama akan hilang, sehingga hanya terdengar satu mim saja.

Berikut 5 contoh idgham mutamatsilain mim bertemu mim:

1. "الَّذِينَ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ" (QS. Al-Baqarah: 2:24)

Contoh ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 24, yaitu pada lafaz "مَنَّ اللهُ". Huruf mim pada lafaz "مَنَّ" akan melebur dengan mim pada lafaz "اللهُ", sehingga bacaannya menjadi "مَنَّ اللَّهُ".

2. "وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاَعْبًا" (QS. Al-Anbiya': 21:16)

Pada contoh ini, mim dalam lafaz "وَمَا" bertemu dengan mim dalam lafaz "بَيْنَهُمَا".

3. "وَمَا أَنْتُمْ بِمُكَلَّفِينَ بِهِ" (QS. Al-Baqarah: 2:286)

Contoh ini ada pada lafaz "وَمَا أَنْتُمْ". Huruf mim pertama dalam lafaz "وَمَا" bertemu dengan mim dalam lafaz "أَنْتُمْ", dan akhirnya hanya terdengar satu mim saja.

4. "وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ" (QS. Al-Baqarah: 2:29)

Contoh ini terletak pada lafaz "وَمَا مِنْ". Huruf mim dalam lafaz "وَمَا" melebur dengan mim dalam lafaz "مِنْ".

5. "وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ" (QS. At-Talaq: 65:3)

Contoh ini terletak pada lafaz "وَمَنْ يَتَوَكَّلْ". Huruf mim dalam lafaz "وَمَنْ" bergabung dengan mim dalam lafaz "يَتَوَكَّلْ".

Itulah 5 contoh idgham mutamatsilain mim bertemu mim yang mudah dipahami. Masih banyak lagi contoh lain yang bisa kamu temukan di dalam Al-Quran.

Ingat, memahami hukum tajwid seperti idgham mutamatsilain ini sangat penting untuk menjaga kesucian bacaan Al-Quran. Semoga artikel ini bermanfaat untuk menambah pengetahuanmu tentang tajwid. Selamat belajar!