Apa Saja Contoh Bacaan Idgham Bighunnah

3 min read Jun 27, 2024
Apa Saja Contoh Bacaan Idgham Bighunnah

Mengenal Lebih Dekat Idgham Bighunnah: Contoh dan Penjelasannya

Idgham bighunnah merupakan salah satu hukum bacaan dalam ilmu tajwid yang penting untuk dipahami. Dalam bacaan idgham bighunnah, huruf yang bertemu dengan huruf yang sejenis akan dimasukkan dan dilafalkan menjadi satu huruf dengan ditambah bunyi ghunnah.

Contoh Idgham Bighunnah dalam Al-Quran

Contoh idgham bighunnah dalam Al-Quran banyak kita temui. Berikut beberapa contohnya:

 1. Surah Al-Baqarah ayat 16:

  "wa ma kana llahu li yujriba lkum"

  Dalam ayat ini, huruf lam (ل) yang pertama bertemu dengan huruf lam (ل) yang kedua. Keduanya dimasukkan menjadi satu lam (ل) dan dibaca dengan ghunnah.

 2. Surah Al-Baqarah ayat 20:

  "inna llaha la yaghfiru lasyariklahu bihi wa yaghfiru ma duuna dzaalika liman yasya'

  Dalam ayat ini, kita temui beberapa huruf lam (ل) yang bertemu. Semua dimasukkan menjadi satu lam (ل) dan dilafalkan dengan ghunnah.

 3. Surah An-Nisa' ayat 140:

  "wa la ma maatu"

  Dalam ayat ini, huruf mim (م) yang pertama bertemu dengan huruf mim (م) yang kedua. Keduanya dimasukkan menjadi satu mim (م) dan dilafalkan dengan ghunnah.

Kriteria Idgham Bighunnah

Idgham bighunnah memiliki beberapa kriteria, yaitu:

 1. Huruf Idgham: Huruf yang dimasukkan dan dibaca dengan ghunnah adalah huruf mim (م), nun (ن), waw (و), dan ya' (ي).
 2. Huruf Idgham: Huruf yang menyerap huruf idgham adalah huruf yang sejenis dengan huruf idgham. Misalnya, mim (م) bertemu dengan mim (م), nun (ن) bertemu dengan nun (ن), dan seterusnya.
 3. Ghunnah: Huruf idgham yang sudah dimasukkan dibaca dengan ghunnah yaitu dengan menghentikan suara udara sejenak pada hidung.

Manfaat Mempelajari Idgham Bighunnah

Mempelajari idgham bighunnah memiliki manfaat, antara lain:

 • Memperindah bacaan Al-Quran: Idgham bighunnah membuat bacaan Al-Quran terdengar lebih indah dan fasih.
 • Memperkuat makna ayat: Dengan membaca idgham bighunnah, kita bisa lebih memahami makna ayat yang dibaca.
 • Meningkatkan kualitas ibadah: Membaca Al-Quran dengan benar, termasuk dengan menerapkan idgham bighunnah, merupakan ibadah yang diridhoi Allah SWT.

Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk memahami lebih lanjut tentang idgham bighunnah. Selamat belajar dan mempraktekkannya dalam membaca Al-Quran!

Related Post