Berikan 3 Contoh Bacaan Ikhfa Haqiqi

2 min read Jun 27, 2024
Berikan 3 Contoh Bacaan Ikhfa Haqiqi

Mengenal Lebih Dekat Ikhfa Haqiqi: 3 Contoh Bacaan yang Mudah Dipahami

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pernahkah kamu mendengar istilah ikhfa haqiqi dalam ilmu tajwid?

Ikhfa haqiqi merupakan salah satu hukum bacaan Al-Quran yang berhubungan dengan cara melafazkan huruf "ha" (ه) ketika berada di tengah kata.

Pada ikhfa haqiqi, huruf "ha" tidak dibaca dengan jelas, melainkan diredamkan dan disembunyikan seolah-olah "ha" tersebut lenyap di belakang huruf yang mengikutinya.

Nah, untuk memahami lebih lanjut, berikut 3 contoh bacaan ikhfa haqiqi yang mudah dipahami:

1. "وَقُلْ" (wa qul)

Contoh ini terdapat dalam surah Al-An'am ayat 104, yaitu "وَقُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا" (Dan katakanlah kepada orang-orang yang kafir).

Dalam contoh ini, huruf "ha" (ه) pada kata "وَقُلْ" diredamkan dan disembunyikan seolah-olah "ha" tersebut lenyap di belakang huruf "qof" (ق).

2. "الْحَمْدُ" (al-hamdu)

Contoh kedua terdapat dalam surah Al-Fatihah ayat 2, yaitu "الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" (Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam).

Dalam contoh ini, huruf "ha" (ه) pada kata "الْحَمْدُ" diredamkan dan disembunyikan seolah-olah "ha" tersebut lenyap di belakang huruf "mim" (م).

3. "يُؤْمِنُونَ" (yu'minuna)

Contoh ketiga terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 4, yaitu "يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ" (Mereka beriman kepada yang ghaib).

Dalam contoh ini, huruf "ha" (ه) pada kata "يُؤْمِنُونَ" diredamkan dan disembunyikan seolah-olah "ha" tersebut lenyap di belakang huruf "nun" (ن).

Dengan memahami ketiga contoh ini, kamu akan semakin familiar dengan ikhfa haqiqi dan cara melafazkannya dengan benar saat membaca Al-Quran.

Semoga penjelasan ini bermanfaat!

Related Post