Contoh Bacaan Idgham Bighunnah Nun Mati Dan Tanwin

3 min read Jun 30, 2024
Contoh Bacaan Idgham Bighunnah Nun Mati Dan Tanwin

Menjelajahi Idgham Bighunnah: Nun Mati dan Tanwin

Idgham bighunnah adalah salah satu kaidah penting dalam ilmu tajwid yang membahas tentang penggabungan bunyi nun mati (ن) dan tanwin (ــً ــٌ ــٍ) dengan huruf-huruf tertentu. Dalam idgham bighunnah, bunyi nun mati dan tanwin dihilangkan dan digabung dengan huruf sesudahnya, serta menghasilkan bunyi ghunnah (bergetar) pada huruf tersebut.

Yuk, kita pelajari lebih lanjut dengan contoh bacaan idgham bighunnah untuk nun mati dan tanwin:

1. Idgham Bighunnah Nun Mati

Contoh:

Pertama:

 • Kata: " من يَسْتَغْفِرِ اللهَ " ( Man yastagf'ri-llāha)
 • Arti: "Siapakah yang memohon ampun kepada Allah?"
 • Penjelasan: Pada kata "من", nun mati pada "ن" bertemu dengan "ي" (ya'). Bunyi nun mati hilang dan digabung dengan "ي" menjadi " يَ" dan menghasilkan bunyi ghunnah (bergetar) pada "يَ".

Kedua:

 • Kata: " مَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ " ( Man yu'minu bi-llāhi)
 • Arti: "Siapakah yang beriman kepada Allah?"
 • Penjelasan: Sama seperti contoh pertama, nun mati pada "ن" bertemu dengan "ي" (ya'). Bunyi nun mati hilang dan digabung dengan "ي" menjadi " يُ " dan menghasilkan bunyi ghunnah (bergetar) pada "يُ".

Ketiga:

 • Kata: " مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ " ( Man yaqra'u-l-qur'āna)
 • Arti: "Siapakah yang membaca Al-Qur'an?"
 • Penjelasan: Nun mati pada "ن" bertemu dengan "ق" (qaf). Bunyi nun mati hilang dan digabung dengan "ق" menjadi " قَ " dan menghasilkan bunyi ghunnah (bergetar) pada "قَ".

2. Idgham Bighunnah Tanwin

Contoh:

Pertama:

 • Kata: " الْمُؤْمِنُونَ يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ " (al-mu'minūna yastagf'irūna allāha)
 • Arti: "Orang-orang yang beriman memohon ampun kepada Allah."
 • Penjelasan: Tanwin pada "ونَ" bertemu dengan "ي" (ya'). Bunyi tanwin hilang dan digabung dengan "ي" menjadi " يَ " dan menghasilkan bunyi ghunnah (bergetar) pada "يَ".

Kedua:

 • Kata: " الرَّحْمَنُ يُرْسِلُ الْرِّيَاحَ " (ar-raḥmānu yur-silu ar-riyāḥa)
 • Arti: "Yang Maha Penyayang mengirimkan angin."
 • Penjelasan: Tanwin pada "نُ" bertemu dengan "ي" (ya'). Bunyi tanwin hilang dan digabung dengan "ي" menjadi " يُ " dan menghasilkan bunyi ghunnah (bergetar) pada "يُ".

Ketiga:

 • Kata: " الْقُرْآنُ يَقْرَأُ بِهِ " (al-qur'ānu yaqra'u bihi)
 • Arti: "Al-Qur'an dibacakan dengannya."
 • Penjelasan: Tanwin pada "نُ" bertemu dengan "ق" (qaf). Bunyi tanwin hilang dan digabung dengan "ق" menjadi " قَ " dan menghasilkan bunyi ghunnah (bergetar) pada "قَ".

Ingat: Idgham bighunnah hanya terjadi pada enam huruf, yaitu:

 • ي (ya')
 • و (waw)
 • م (mim)
 • ن (nun)
 • ر (ra')
 • ل (lam)

Semoga penjelasan dan contoh bacaan di atas membantu Anda dalam memahami dan mempraktikkan idgham bighunnah dalam membaca Al-Qur'an. Selamat belajar!

Featured Posts