10 Contoh Kalimat Fi'il Muta'addi

3 min read Jul 01, 2024
10 Contoh Kalimat Fi'il Muta'addi

10 Contoh Kalimat Fi'il Muta'addi dalam Bahasa Arab

Fi'il Muta'addi (فعل متعدّي) dalam bahasa Arab adalah kata kerja yang memerlukan objek. Artinya, kata kerja tersebut tidak bisa berdiri sendiri dan harus dilengkapi dengan objek untuk melengkapi maknanya. Objek dalam kalimat ini biasanya berupa kata benda atau frasa yang menunjukkan hal yang diterima, dilakukan, atau dipengaruhi oleh tindakan yang dilakukan oleh subjek kalimat.

Berikut 10 contoh kalimat fi'il muta'addi dengan terjemahannya:

1. قرأَ الطالبُ الدرسَ. (Qora'a al-thaalību al-dars)

Terjemahan: Siswa itu membaca pelajaran.

 • Fi'il muta'addi: قَرأَ (Qora'a)
 • Subjek: الطالبُ (al-thaalību)
 • Objek: الدرسَ (al-dars)

2. كتبَ المعلمُ الِرسالةَ. (Ktaba al-mu'allim al-risaalat)

Terjemahan: Guru menulis surat.

 • Fi'il muta'addi: كَتَبَ (Ktaba)
 • Subjek: المعلمُ (al-mu'allim)
 • Objek: الِرسالةَ (al-risaalat)

3. شربَ الطفلُ الحليبَ. (Sariba al-thiflu al-ḥalība)

Terjemahan: Anak itu minum susu.

 • Fi'il muta'addi: شَربَ (Sariba)
 • Subjek: الطفلُ (al-thiflu)
 • Objek: الحليبَ (al-ḥalība)

4. أكلَ الرجلُ الطعامَ. (Akala ar-rajulu al-ta'āma)

Terjemahan: Pria itu makan makanan.

 • Fi'il muta'addi: أَكَلَ (Akala)
 • Subjek: الرجلُ (ar-rajulu)
 • Objek: الطعامَ (al-ta'āma)

5. فتحتُ البابَ. (Fatahtu al-bāba)

Terjemahan: Aku membuka pintu.

 • Fi'il muta'addi: فَتَحَتُ (Fatahtu)
 • Subjek: (Aku - tersirat dalam kata kerja)
 • Objek: البابَ (al-bāba)

6. أُغلقَ النوافذُ. (Ughliqa an-nawaafidhu)

Terjemahan: Jendela-jendela ditutup.

 • Fi'il muta'addi: أُغلقَ (Ughliqa)
 • Objek: النوافذُ (an-nawaafidhu)
 • Subjek: (tersirat dalam bentuk kata kerja)

7. سألَ التلميذُ المعلمَ. (Sa'ala al-talmīdhu al-mu'allima)

Terjemahan: Siswa itu bertanya kepada guru.

 • Fi'il muta'addi: سَأَلَ (Sa'ala)
 • Subjek: التلميذُ (al-talmīdhu)
 • Objek: المعلمَ (al-mu'allima)

8. أعطىَ الأبُ ابنهُ هديةً. (A'taa al-abu ibnahu hadiyatan)

Terjemahan: Ayah memberi anaknya hadiah.

 • Fi'il muta'addi: أَعْطَىَ (A'taa)
 • Subjek: الأبُ (al-abu)
 • Objek 1: ابنهُ (ibnahu)
 • Objek 2: هديةً (hadiyatan)

9. أُخبرَ الناسُ بالخبرِ. (Ukhira an-naasu bil-khabar)

Terjemahan: Orang-orang diberitahu tentang berita itu.

 • Fi'il muta'addi: أُخبرَ (Ukhira)
 • Objek 1: الناسُ (an-naasu)
 • Objek 2: بالخبرِ (bil-khabar)
 • Subjek: (tersirat dalam bentuk kata kerja)

10. زارَ الصديقُ صديقهُ. (Zaara al-sadiq sadiqa)

Terjemahan: Teman itu mengunjungi temannya.

 • Fi'il muta'addi: زارَ (Zaara)
 • Subjek: الصديقُ (al-sadiq)
 • Objek: صديقهُ (sadiqa)

Semoga contoh-contoh kalimat ini membantu Anda memahami konsep fi'il muta'addi dalam bahasa Arab.