10 Contoh Fi'il Muta'addi

3 min read Jul 01, 2024
10 Contoh Fi'il Muta'addi

10 Contoh Fi'il Muta'addi dalam Bahasa Arab

Fi'il muta'addi (فعل متعدّي) adalah kata kerja dalam bahasa Arab yang memerlukan objek untuk melengkapi maknanya. Objek ini bisa berupa kata benda atau kata ganti.

Secara sederhana, fi'il muta'addi bisa diartikan sebagai kata kerja transitif.

Berikut 10 contoh fi'il muta'addi dalam bahasa Arab:

 1. كتب (kataba) : menulis

  • Contoh: كتب الكتاب (Kataba al-kitab) - Dia menulis buku.
  • Objek: الكتاب (al-kitab) - buku
 2. أكل (akala) : makan

  • Contoh: أكل التفاحة (Akala al-tuffāha) - Dia memakan apel.
  • Objek: التفاحة (al-tuffāha) - apel
 3. شرب (sariba) : minum

  • Contoh: شرب الماء (Sariba al-mā'a) - Dia minum air.
  • Objek: الماء (al-mā'a) - air
 4. قرأ (qara'a) : membaca

  • Contoh: قرأ الكتاب (Qara'a al-kitab) - Dia membaca buku.
  • Objek: الكتاب (al-kitab) - buku
 5. شاهد (shahada) : melihat

  • Contoh: شاهد الفيلم (Shahada al-film) - Dia melihat film.
  • Objek: الفيلم (al-film) - film
 6. سمع (sama'a) : mendengar

  • Contoh: سمع الموسيقى (Sama'a al-mūsīqā) - Dia mendengar musik.
  • Objek: الموسيقى (al-mūsīqā) - musik
 7. حمل (hamala) : membawa

  • Contoh: حمل الحقيبة (Hamala al-ḥaqība) - Dia membawa tas.
  • Objek: الحقيبة (al-ḥaqība) - tas
 8. فتح (fatḥa) : membuka

  • Contoh: فتح الباب (Fatḥa al-bāb) - Dia membuka pintu.
  • Objek: الباب (al-bāb) - pintu
 9. أغلق (aghlaqa) : menutup

  • Contoh: أغلق النوافذ (Aghlaqa al-nawāfidh) - Dia menutup jendela.
  • Objek: النوافذ (al-nawāfidh) - jendela
 10. كتب (kataba) : menulis

  • Contoh: كتب رسالة (Kataba risāla) - Dia menulis surat.
  • Objek: رسالة (risāla) - surat

Catatan:

 • Fi'il muta'addi dalam bahasa Arab dapat dibedakan dengan fi'il lazim (فعل لازم) yang tidak memerlukan objek.
 • Penting untuk memahami konsep fi'il muta'addi dalam mempelajari bahasa Arab, karena fi'il muta'addi memiliki peran penting dalam membangun kalimat yang lengkap.

Semoga penjelasan ini bermanfaat!