2 Contoh Izhar Halqi

2 min read Jun 25, 2024
2 Contoh Izhar Halqi

Memahami Izhar Halqi: 2 Contoh Penerapannya

Dalam ilmu tajwid, izhar halqi adalah salah satu hukum bacaan yang perlu diperhatikan. Sederhananya, izhar halqi berarti mengucapkan huruf-huruf halqi (ح، خ، ع، ه) dengan jelas dan tegas ketika bertemu dengan salah satu dari 10 huruf hijaiyah yang disebut huruf-huruf izhar.

Huruf-huruf izhar adalah:

 1. أ (alif)
 2. إ (alif lam)
 3. و (wau)
 4. ي (ya)
 5. ا (alif) yang terletak di akhir kata
 6. ا (alif) yang terletak di tengah kata

Contoh penerapan izhar halqi:

1. Kata "الحمد" (al-hamdu)

 • Huruf ح (ha) bertemu dengan huruf ا (alif) di awal kata.
 • Bacaan: Huruf ح (ha) diucapkan dengan jelas dan tegas, tidak dihidupkan atau dimatikan seperti pada bacaan idgam.

2. Kata "الرحمن" (ar-rahman)

 • Huruf خ (kha) bertemu dengan huruf ا (alif) di awal kata.
 • Bacaan: Huruf خ (kha) diucapkan dengan jelas dan tegas.

Perbedaan dengan idgam:

Perlu diingat, izhar halqi berbeda dengan idgam. Pada idgam, huruf halqi akan dilebur dengan huruf yang mengikutinya sehingga tidak terdengar jelas.

Contoh:

 • Kata "الرحيم" (ar-rahim)

Pada kata ini, huruf ح (ha) bertemu dengan ي (ya).

 • Bacaan: Huruf ح (ha) dilebur dengan huruf ي (ya) sehingga terdengar seperti "ري".

Menjadi seorang muslim yang baik tentu saja membutuhkan pengetahuan tentang ilmu tajwid. Semoga artikel ini membantu Anda untuk memahami izhar halqi.

Semoga bermanfaat!

Related Post