5 Contoh Bacaan Ikhfa Haqiqi

3 min read Jun 25, 2024
5 Contoh Bacaan Ikhfa Haqiqi

5 Contoh Bacaan Ikhfa Haqiqi dalam Al-Quran

Hai teman-teman, pernah dengar istilah ikhfa haqiqi dalam ilmu tajwid?

Ikhfa haqiqi merupakan salah satu hukum bacaan dalam Al-Quran yang berkaitan dengan cara melafazkan huruf "ha" yang bertemu dengan huruf "mim" mati. Dalam ikhfa haqiqi, "ha" akan tersembunyi atau tertelan oleh "mim" tanpa ada suara "ha" yang keluar.

Untuk memudahkan memahami, berikut 5 contoh bacaan ikhfa haqiqi dalam Al-Quran:

1. Surah Al-Fatihah: Ayat 1

Bismillahirrahmanirrahim

Pada ayat ini, "ha" dalam kata "rahman" bertemu dengan "mim" mati dalam kata "rahim". Jadi, "ha" dalam "rahman" akan tertelan oleh "mim" dan tidak terdengar jelas.

2. Surah Al-Baqarah: Ayat 2

Zalikal kitabula la raiba fihi hudan lil muttaqeen

Pada ayat ini, "ha" dalam kata "la" bertemu dengan "mim" mati dalam kata "muttaqeen". "ha" dalam "la" akan tertelan oleh "mim" dan tidak terdengar jelas.

3. Surah Ali Imran: Ayat 15

Huwalladzii anzala 'alaika alkitabamin hududin...

Pada ayat ini, "ha" dalam kata "min" bertemu dengan "mim" mati dalam kata "hududin". "ha" dalam "min" akan tertelan oleh "mim" dan tidak terdengar jelas.

4. Surah An-Nisa': Ayat 13

Wa la ta'kuloo amwaalakum bainakum bil bathil

Pada ayat ini, "ha" dalam kata "bainakum" bertemu dengan "mim" mati dalam kata "bil". "ha" dalam "bainakum" akan tertelan oleh "mim" dan tidak terdengar jelas.

5. Surah Al-Maidah: Ayat 11

Wa la ta'kuluu amwaalakum bainakum bil bathil

Pada ayat ini, "ha" dalam kata "bainakum" bertemu dengan "mim" mati dalam kata "bil". "ha" dalam "bainakum" akan tertelan oleh "mim" dan tidak terdengar jelas.

Catatan:

  • Dalam contoh di atas, "mim" mati yang dimaksud adalah "mim" yang tidak diikuti oleh huruf hidup (vokal).
  • Ikhfa haqiqi termasuk bacaan yang sulit dan membutuhkan latihan.
  • Pelajarilah dengan sabar dan tekun agar bacaan Al-Quranmu semakin indah dan benar.

Semoga bermanfaat! ๐Ÿ˜Š

Related Post