Apa Saja Contoh Idgham Mutamatsilain

3 min read Jun 27, 2024
Apa Saja Contoh Idgham Mutamatsilain

Mengenal Lebih Dekat Idgham Mutamatsilain: Contoh dan Penjelasannya

Idgham mutamatsilain adalah salah satu hukum bacaan Al-Quran yang cukup menarik untuk dipelajari. Idgham mutamatsilain artinya menyatukan dua huruf yang sama jenisnya, di mana huruf yang mendahului hilang dan dibaca dengan jelas dengan huruf sesudahnya.

Lantas apa saja contoh idgham mutamatsilain dalam Al-Quran? Yuk, kita simak penjelasan dan contohnya berikut ini!

Contoh Idgham Mutamatsilain dalam Al-Quran

Berikut adalah beberapa contoh idgham mutamatsilain dalam Al-Quran:

 1. Surat Al-Fatihah, Ayat 1:

  • "Alhamdulillahi rabbil 'aalamiin."
  • Pada ayat ini, huruf "r" pada kata "rabbil" bertemu dengan huruf "r" pada kata "aalamiin".
  • Huruf "r" yang pertama hilang dan dibacakan dengan jelas seperti "rr".
 2. Surat Al-Baqarah, Ayat 1:

  • "Alif lam lam."
  • Pada ayat ini, huruf "l" yang pertama bertemu dengan huruf "l" yang kedua.
  • Huruf "l" yang pertama hilang dan dibacakan dengan jelas seperti "ll".
 3. Surat An-Nisa, Ayat 1:

  • "Yaa ayyuha nnaasuu na'buduu."
  • Pada ayat ini, huruf "n" yang pertama bertemu dengan huruf "n" yang kedua.
  • Huruf "n" yang pertama hilang dan dibacakan dengan jelas seperti "nn".

Ciri-ciri Idgham Mutamatsilain

Idgham mutamatsilain memiliki ciri-ciri yang khas, yaitu:

 • Huruf yang bertemu adalah sejenis: Misalnya, "r" bertemu dengan "r", "l" bertemu dengan "l", dan seterusnya.
 • Huruf yang mendahului hilang: Huruf yang berada di depan dihilangkan dan tidak dibaca.
 • Huruf yang sesudahnya dibaca jelas: Huruf yang berada di belakang dibacakan dengan jelas dan agak diperpanjang.

Keutamaan Mempelajari Idgham Mutamatsilain

Mempelajari idgham mutamatsilain memiliki beberapa keutamaan, yaitu:

 • Memperindah bacaan Al-Quran: Idgham mutamatsilain membantu kita untuk membaca Al-Quran dengan indah dan fasih.
 • Menghindari kesalahan baca: Dengan memahami idgham mutamatsilain, kita dapat menghindari kesalahan dalam membaca Al-Quran.
 • Memperoleh pahala: Membaca Al-Quran dengan benar dan sesuai dengan hukum tajwid termasuk salah satu amalan yang mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Nah, itulah penjelasan tentang idgham mutamatsilain beserta contohnya dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat dan memudahkan kita dalam memahami hukum bacaan Al-Quran. Jangan lupa untuk terus belajar dan mempraktikan ilmu tajwid agar bacaan kita semakin baik dan benar.

Related Post